Dette gjelder fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse i Nordsjøen og Skagerrak.

I meldingen fra Fiskeridirektøren framgår det at økningen er satt til 450 tonn per faktor, og er gjeldende fra og med i dag onsdag 19. august.