Som tidligere meldt går Fiskeridirektoratet fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.

Se det nye organisasjonskartet. (pdf, 52.3 kB)

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen peker i en pressemelding på fordeler med den nye organiseringen:

– Vi har lyttet til de ansatte, næringene og organisasjonene. Med den nye organiseringen sikrer vi likebehandling fra nord til sør uten kunstige geografiske skiller, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

– Jeg er svært fornøyd med organiseringen vi har fått på plass. Løsningen er fremtidsrettet og ruster oss for teknologisk innovasjon og bedre digitale løsninger for våre brukere, sier han.

Ny organisering trer i kraft 1. oktober.

– Avgjørelsen om geografisk plassering av lederstillinger er nå til politisk behandling. Her vet vi ikke svaret enda, sier Bakke-Jensen.

Derfor er det nå pekt ut en rekke midlertidige ledere:

– I mellomtiden har jeg konstituert 24 ledere for å ivareta driften av direktoratets oppgaver, sier Bakke-Jensen.

Totalt i den nye organisasjonen er det 37 lederstillinger. Det er en reduksjon på fire lederstillinger.

13 ledere har fått videreført sine stillinger fra gammel organisering, inklusiv fiskeridirektøren.

Viderefører alle kontorene

Direktoratet viderefører sine 20 kontorer langs hele kysten fra Vadsø i nord til Fredrikstad i sør.

– Bemanningen langs kysten består, og ingen ansatte skal måtte flytte. Det har vært et bærende prinsipp for oss i denne prosessen, sier Frank Bakke-Jensen.

Kontorene med flest ansatte er fortsatt Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy, Bergen og Egersund.

Fiskeridirektoratet har også kontorer i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest, Finnsnes, Sortland, Svolvær, Leknes, Sandnessjøen, Rørvik, Trondheim, Kristiansund, Kopervik og Fredrikstad.