– Vi jobber med et prosjekt for videreutvikling av bedriften, blant annet med planer som omfatter ferdigprodukter, skriver Carl Fredrik Jentoft til Flakstad kommune.

- En overtakelse av fergekaia gjør oss bedre i stand til å imot fisk fra større fartøy. Fergekaia er en nøkkelfaktor i våre planer, skriver Jentoft videre. I planene inngår nytt bygg til mottak, sløying og sortering av fisk på området der fergekaia ligger.

Ifølge Lofotposten anbefaler formannskapet at kaia legges ut for salg. I april skal kommunestyret avgjøre saken.

Kaia skal takseres, og legges ut på det åpne markedet dersom kommunestyret kommer til samme konklusjonen som formannskapet.

Kommunen har eid fergekaia siden Nappstraumtunnelen ble åpnet i 1990. Rådmann Erling Sandnes er ikke i tvil om at kommunestyret nå bør vedta salg.

– Kommunen har problemer nok med å ta vare på eiendommene vi har. Vi trenger ikke være eier av den gamle fergekaia, sier han til avisen.

Da Kyst og Fjord var innom bedriften i fjor høst, fortalte en ivrig Carl Fredrik, som er sjette generasjons fiskekjøper, om utbyggingsplanene. Kystverket er i gang med utbygging av havna, som gjør at større kystbåter kan komme inn:

- Vi håper å få revet den pillråtne og avstengte allmenningskaia, og strekke ut ei ny betongkai fra dagens kai og 50 meter bort mot den gamle fergekaia. Oppå nykaia planlegges et nytt mottak, slik at dagens lokaler heller kan brukes til lagring og annen virksomhet.

- Det er mildt sagt trangt her når det står på i sesongen. Andre folk i bransjen som kommer hit tror oss ikke når vi sier at det ble tatt imot over 2.000 tonn her i fjor.