Om produsentene får det som de vil, kan oppdrettstorsk bli Norges nye eksportartikkel på linje med laksen. Men vi vet lite om hvordan fisken slår an på det europeiske markedet.

I prosjektet EuroCod som professor Kyrre Rickertsen og forsker Frode Alfnes har ledet, har de undersøkt forbrukernes holdninger til torsken. De jobber begge på Handelshøgskolen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Økende popularitet

Torsken ble ansett for å være en typisk mandags- til fredagsfisk, mens laksen holder stand både som hverdagsmat og som festmat på lørdag og søndag. De yngre var dessuten mer positive til oppdrettstorsk, melder nettstedet forskning.no.

Frankrike importerer mest norsk fisk, tett etterfulgt av Russland og Danmark. Så hva var vel mer naturlig enn å teste markedet for oppdrettstorsk nettopp i Frankrike?

Forskerne valgte seg sennepsbyen Dijon, en middels stor fransk by med rundt 150 000 innbyggere.

– Byen er representativ med hensyn til fiskeforbruk for en alminnelig fransk gjennomsnittsby som ikke ligger ved havet, forteller Rickertsen.

På et laboratorium fikk nesten 300 franskmenn testet sine ganer i tre omganger i løpet av 2007 og 2008. De fikk servert både villtorsk, oppdrettstorsk, laks, breiflabb og den hvite fisken pangasius.

Pangasius på bunn

Oppdrettslaksen viste seg å være mer populær enn de andre artene, mens pangasius skilte seg ut som lite populær i forhold til flere kriterier.

Forskerne brukte også eksperimentelle auksjoner hvor deltakerne kjøper virkelige produkter for sine egne penger.

– Torsken ligger i midtskiktet med hensyn til hvor mange som ønsker å kjøpe den, er professorens konklusjon.

Under testen i 2007 bød en tredjedel mest for oppdrettstorsken, mens 50 prosent bød mest for villtorsken.

– Tallene endret seg i 2008. Smaksevalueringen endret seg også noe. I 2007 var den gjennomsnittlige vurderingen av oppdrettstorsk høyest, mens den var høyest for villtorsken i 2008, forteller Rickertsen.

Stabil etterspørsel

I 2008 fikk deltagerne flere opplysninger om slagene de spiste, noe som kan ha virket inn, påpeker professoren. Han utelukker ikke at det også kan være en sesongmessig variasjon i fisken som har gjort utslagene.

– Dette skyldes sannsynligvis at mange opplever smaken til oppdrettstorsken som mildere. Den kan derfor også slå an hos mindre trente fiskespisere, sier Rickertsen.

Videre viste undersøkelsene at markedets totale etterspørsel for fisk er stabilt, selv om den enkelte forbrukers fiskepreferanser varierer sterkt over tid.