Seniorforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet har fått en interessant figur fra kollega Sergej Bakanjov ved Pinro i Murmansk. Figuren viser at det er ti ganger mer

snøkrabbe i Barentshavet enn kongekrabbe.

Det betyr ikke at forskerne ved Pinro har talt alle snøkrabbene og kongekrabbene i Barentshavet. Det dreier seg bokstavelig talt om kjøttvekta – eller biomassen – til de to artene.

– Tallene fra Pinro viser også at biomassen av snøkrabbe utgjør halvparten av mengden reker og en tredjedel av biomassen for torsk. Dermed er det snakk om en betydelig mengde snøkrabbe, sier Sundet til Havforskningsinstituttets nettsider.

Han sier mengden snøkrabbe er større enn det forskerne hadde forestilt seg.

– Vi må ta høyde for dette i den framtidige forskninga vår, og det blir ei stor utfordring for oss, sier Sundet.

I dag er snøkrabben i Barentshavet konsentrert i den russiske sonen, men den er på veg vestover.

– Derfor må vi følge med etter hvert som den kommer inn i den norske sonen og i Fiskevernsonen ved Svalbard.

Det er mer snøkrabbe i Barentshavet enn hva man tidligere har trodd.

(Foto: Arctic Wolf)