- Milepælen ble nådd i forrige uke, til tross for at dårlig vær førte til årets svakeste omsetningsuke. Sammenlignet med samme tid i fjor ligger vi altså litt bak omsetningsmessig, skriver Råfisklaget i sin siste ukesoppsummering.

Årets omsetning er nå på 10 022,9 millioner, mot 10 196,9 millioner på samme tid i fjor.

Mesteparten av omsetningen fra den havgående flåten er det trålerne som står for. De får mest torsk, som de fisker nord i Barentshavet og i russisk sone.

Blant kystbåtene er det lineflåten i Øst-Finnmark som står for den største aktiviteten. De fisker mest torsk, men får også hyse i fangstene, går det fram av meldinga.