– Dette illustrerer fiskerienes enorme verdiskapning, sier Svein Egil Stavem i Vesterålen Fiskeripark til Bladet Vesterålen.

Basert på offentlig tilgjengelig statistikk har Vesterålen Fiskeripark AS på Myre regnet seg fram til følgende om sjømatproduksjonen fra Øksnes:

I 2010 ble det fra sjømatbedriftene i Øksnes produsert totalt 174.790.000 fiskemåltider

Hver dag i 2010 prduserte Øksnessamfunnet 478.876 fiskemåltider

Det blir 39.384 måltider daglig per innbygger i Øksnes

Kan være stolte

Daglig leder ved Fiskeriparken, Svein Egil Stavem, mener Øksnessamfunnet kan være stolte over tallene:

– Dette illustrerer verdiskapinga fra fiskeriene, og omfanget og betydninga av hva man holder på med. Det er viktig å få det fram på en forståelig måte, i ei tid hvor det virker som ikke alle helt ut forstår hva fiskeriene lokalt faktisk representerer.

Stavem poengterer at dette kun er tall for Øksnes, han skulle gjerne sett en tilsvarende oversikt for hele Vesterålen.

– Det ville illustrert den enorme verdiskapinga fiskeriene i Vesterålen representerer, poengterer Stavem.

Torsk og laks

Tallene fra Fiskeriparken er basert på torsk og torskerelatert fisk, samt laks. I tillegg kommer flere andre arter og restråstoff som ikke er tatt med.

– Vi vet dessuten at produksjonen i 2011 vil bli betydelig høyere enn for 2010, konstaterer Stavem.

Han tror beregninger i antall måltider er lettere for flere å forstå, enn totalkvantum i tonn.

Fisk til Oslo

For ytterligere å illusterere omfanget av sjømatproduksjonen fra Øksnes, gir Stavem følgende eksempel:

– Sjømatbedriftene i Øksnes alene leverer tilstrekkelig til å kunne sikre alle innbyggere i Oslo ett fiskemåltid daglig, året rundt. Det er ikke så rent lite fra en kommune som Øksnes, konstaterer Svein Egil Stavem.

Den som ikke synes det er imponerende nok, kan jo tenke på at det rundt om i verden daglig spises en halv million fiskemåltider levert fra Øksnes.