I tillegg til Stenevik ble også Kjell Bjørnar Bakken gjenvalgt som nestleder. Celius Eidesvik er valgt som nytt styremedlem for trål for Stig Arne Sævik og Ivar Gustad er valgt som nytt styremedlem for kyst etter Rune Hovden som går ut etter 12 år i styret i Sildelaget.

Styret til Sildelaget etter årsmøtet er:

Lars Ove Stenevik - styreleder - gjenvalgt

Marius Ytterstad

Henning Veibust

Anders Remøy

Jonny Lokøy - gjenvalgt

Kjell Svanes

Celius Eidesvik - ny

Kjell Bjørnar Bakken - nestleder

Einar Helge Meløysund - gjenvalgt

Ivar Gustad - ny

Bjørn Sørli Waage

Bente Eikesdal - styremedlem ansatte

Georg Wastion - ansattes observatør