Tradisjon tro vil Fiskeridirektoratet ta en gjennomgang av forvaltningen av kongekrabben, samt se på bestandsutviklingen samt komme med noen pekepinner på hvordan prisene og markedet vil utarte seg i år.

Snøkrabbe

Nytt av året er at snøkrabben vil få et stort fokus. Foreløpig er dette en art man må langt ut i havet for å fange, men interessen er skyhøy blant kystfiskerne ettersom den raskt også kan bli en del av hverdagen i de kystnære områdene.

Dagsordenen for møtet er slik:

• Bestandsutvikling og kvoteanbefaling av kongekrabbe. Status på snøkrabbe.

Havforskningsinstituttet v/ Jan Sundet

• Forvaltning av snøkrabbe – bakgrunn v/ Fiskeridirektoratet

• Status ang. Stortingsmelding om kongekrabbe, videre reguleringsprosess.

v/ Bernt Bertelsen, Nærings- og Fiskeridepartementet

• Pris og marked, kongekrabbe og snøkrabbe, Norges Råfisklag

• Videre arbeid på kongekrabbe, Mattilsynet