- Hovedtema for møtet vil være bestandssituasjonen, kvoteanbefaling, reguleringer og markedssituasjonen, skriver Fiskeridirektoratet region Nord. Det vil bli innlegg fra Havforskningsinstituttet, Norges Råfisklag og Fiskeridirektoratet.

Møtet finner sted førstkommende fredag 24. september 2021 klokken 12:00–15:00. Møtet er nettbasert og man må melde seg på til Ton Ola Rudi, tlf: 97142588, e-post: ton-ola.rudi@fiskeridir.no.

Praktisk informasjon om påkobling kommer senere.

Program:

12:00-12:05 Oppstart/innledning

12:05-12:30 Bestandsutvikling og kvoteanbefaling av kongekrabbe (Havforskningsinstituttet v/Ann Merete Hjelset)

12:30-13:00 Markedssituasjon for kongekrabbe (Norges Råfisklag v/Synne Guldbransen)

13:00-13:30 Fangst og deltagelse/Tema for høringa (Fiskeridirektoratet)

13:30-15:00 Diskusjon og innspill