- Mengden av seiyngel i Barentshavet er avhengig av mange faktorer, både gytebestanden, beliggenheten til gyteplassene, strømforhold under larvestadiet og mattilgang gjennom sommeren. Det er observert mest seiyngel ved kysten, men vi har også sett en del seiyngel i de åpne havområdene, melder Havforskningsinstituttet.

- Årets rekruttering, som er observert i åpent hav, ligger på et lavt nivå. Lengden på årets yngel er mindre enn middels. Det tyder på dårligere mattilgang for seiyngelen.