Fartøyet «Sjarmør» fra Sogn og Fjordane er valgt ut blant de påmeldte fartøyene som fisker med ringnot til å delta i forsøksfisket etter makrellstørje i 2015.

Fristen for påmelding til forsøksfisket for fartøy som fisker med line er utsatt til 30. april i år.

Søkerfartøyene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder utstyr og utrustning, og Fiskeridirektoratet vurderer derfor at de har samme mulighet til å ivareta kvaliteten på størjefangsten på en god måte. Det er derfor lagt avgjørende vekt på tidligere erfaring med fiske etter makrellstørje.