Styret i Råfisklaget har møtt eierorganisasjonene og Norges Fiskarlag for å drøfte situasjonen i næringa. Møtet vil peke på at flåteleddet står oppe i en alvorlig situasjon og forstår fiskernes frustrasjon over den lave prisen på torsk.

Partene ble enige om følgende:

- Det foreliggende analysematerialet skal gjennomgås og sammenholdes med andres markedsanalyser bl.a. fra Norges Fiskarlag, snarest og senest innen utgangen av januar.

- Når resultatet foreligger, vil Norges Råfisklag umiddelbart kreve nye prisforhandlinger hvis det er grunnlag for det.