Under en inspeksjon i mai ble Norway Seafoods anlegg i Kjøllefjord stengt på dagen etter at Mattilsynet avdekket flere alvorlige avvik. Ifølge NRK er Mattilsynet ikke fornøyd med tilbakemeldingene som har kommet etter dette tilsynet. Etaten mener regelverkets krav ikke er møtt, og bruker er derfor med virkning fra 1. august ilagt en to måneders karantene.

Mattilsynet viser til en langvarig historikk med gjentatte påpekninger av avvik, og mener det mangler løsninger for hvordan kvalitetsarbeidet skal ha varig effekt.

En driftsstans nå får følger for konge- og snøkrabbemottaket.