Nordland går videre med planene om å etablere Nord-Norges Fiskarlag