Havforskningsinstituttet har avtale med til sammen 36 fiskefartøy som både tar biologiske prøver og rapporterer inn fangstene til havforskerne. Den såkalte Referanseflåten består av 21 mindre kystfartøy og 15 havgående fiskefartøy.

Ingen korona-stans

– Vi har ikke fått melding om at noen båter i referanseflåten har stans verken i drift eller prøvetaking. Vi satser på at arbeidet kan gå som planlagt til tross for koronakrisa, sier senioringeniør Tom Williams.

Også utlysningen av kontrakter for nye fartøy i referanseflåten vil gå som planlagt, og kommer de neste dagene, skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

Williams berømmer her innsatsen til de som deltar, både i krisetid og mer normale tider.

– Samtidig som fiskerne forsyner oss med mat, gjør de også en viktig jobb for havforskningen. Referanseflåten samler inn prøver og data om kommersielle fangster som ellers ikke kommer frem i offisiell fangststatistikk for norske fiskerier, sier Williams.

Bedre grunnlag

Bidragene som de 36 fartøyene sender inn gir forskerne et bedre grunnlag for å kunne beregne hvordan det står til med fiskebestandene og gi råd om bærekraftig forvaltning.

Havforskningsinstituttet beskriver informasjonen om bifangst som særlig viktig. Det vil si det som følger med av fisk, fugl eller sjøpattedyr ved siden av det man fisker etter.

– Norske fiskerier skal i stadig større grad forvaltes etter mål om bærekraft som omfatter hele økosystem og ikke bare de viktige kommersielle fiskebestandene. For å oppnå disse målene blir det mer og mer viktig med god og pålitelig dokumentasjon av total fangst i norske fiskerier, inkludert bifangst, utkast og fangster av ikke kommersielle arter, sier Tom Williams.

Han forteller at datagrunnlaget fra referanseflåten allerede har blitt brukt til forskning om bifangst av blant annet nise og sjøfugl. Metodene utvikles nå til å kunne beregne bifangst av alle arter.