Det sier Bill Kaspersen. I 18 år av sitt liv som fisker, har han vært om bord i overvåkningstjenesten for fiskefelt.

Vil få konsekvenser

Han mener at et minstemål på torsk på44 cm som nå gjelder, vil føre til langt færre stengte felter og dermed en redusert torskebestand om noen år.

- De reglene som gjaldt tidligere var som følger: Dersom man ved et fiske på 20 tonn fikk et innslag av fisk under47 cmsom utgjorde mer enn 15 prosent av fangsten. Da skulle feltet stenges, sier Kaspersen.

Russisk krav

Russerne ville ha redusert minstemålet, og Norge gikk etter hvert med på dette i Den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Nå er minstemålet44 cm.

- Problemet er at44 cmtorsk bare i liten grad lar seg fange i trål. Den går gjennom trålmaskene. Dermed vil det bare i få tilfeller bli så mye som 15 prosent av fangsten i prøvehal som er under minstemålet. Det betyr langt færre stengte felter. Det betyr langt dårligere yngelvern og dermed dårligere rekruttering til torskebestanden, sier Kaspersen.

Han spår reduserte bestander og reduserte kvoter i løpet av 7-8 år.