Leder i Fiskarlaget Nord Roger Hansen, sa i innledningen at mange av de veivalg Norges Fiskarlag har gjort, gjør at han ikke ville kunne representere laget dersom man ikke tar en radikal kursendring. Derfor hadde han ikke annet å gjøre enn å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Roger Hansen står ikke alene. For fiskarlagsmedlemmer fra de fleste lagene i Troms og Finnmark støtter ham fullt ut, og sørget for smekkfullt møtelokale på Kystens hus i Troms. De fleste tar til ordet for en kraftig endring av dagens politiske kurs. Frykten for at foreslåtte strukturordninger skal ødelegge mange kystsamfunn er stor.Man frykter at man vil miste den differensierte flåten kysten har i dag. Derfor vil Fiskarlaget Nord i dag komme med klokkeklart signal til Norges Fiskarlag at nok er nok.

Nå kreves det time out før man tar nye beslutninger som kan føre til ytterligere svekkelser av dagens flåtstruktur.