Storbukt Fiskeindustri har gjennomført en rettet emisjon mot Kamøyvær Invest AS, Vårbuen AS og PM Invest Norway AS, etter at de skilte ut fiskebruket til det nyopprettede Kamøyvær Fisk AS.

- Én av årsakene til at vi gjør denne strukturelle endringen, er at virksomheten til Cape Fish har økt de siste årene. Saltfisk og klippfisk har vært hovedbeskjeftigelsen frem til et par år siden, men den øvrige virksomheten i selskapet har tatt mye ressurser; spesielt marked- og salgsarbeidet vedrørende snøkrabbe og kongekrabbe. Derfor ønsker vi å spisse produksjonsformene saltfisk og klippfisk-produksjonen i Kamøyvær Fisk AS, samtidig som Storbukt Fiskeindustri har full konsentrasjon på krabbeproduksjon og andre industriprosjekt som vi jobber med, framholder Bjørn Ronald Olsen, daglig leder i Storbukt Fiskeindustri, i en pressemelding.

Ole Iver Olsen blir daglig leder i det nye selskapet.