- Med den gode tilgangen på fisk, de høye prisene og den tøffe konkurransen om råstoff, er det neppe tvil om at det forekommer ulovligheter under landing av fisk, fastslo styreleder Johnny Caspersen i sin åpningstale til råfisklagets årsmøte.

Han framholdt at det er umulig å fastslå omfanget.

- Men at vi har reelle utfordringer på dette området er det neppe tvil om, innledet Caspersen og framholdt at Norges Råfisklag heretter vil øke innsatsen for å motvirke dette, og har derfor satt fiskejuks som hovedsak på årets årsmøte.

Eventyrlig utvikling

Nå er det til gjengjeld helt andre ting som først og fremst har preget fiskeriene det siste året og som sørget for at styrelederen stort sett kunne fokusere på de positive sidene da han åpnet møtet.

- Det er neppe tvil om at de siste årene har vært en eventyrlig periode for fiskeflåten som leverer sine fangster i Råfisklagets distrikt. Året vi har lagt bak oss ble nok ett rekordår for fiskerne. Med 12,7 milliarder i omsetning oppnådde vi tidenes høyeste totalverdi for fangstene. Vi er i sannhet inne i en historisk god periode, framholdt Caspersen.

For den norske fiskeflåten endte totalverdien på 10,6 milliarder noe som er over en milliard høyere enn i 2017. Dette tilsvarer en økning på 11 prosent.

- 2018 ble dermed det femte året på rad hvor vi hadde den høyeste omsetningsverdien for den norske flåten. Oppgangen fikk vi blant annet som følge av økning i prisene både på torsk og på hyse.

Caspersen tok også for seg de positive trendene både innenfor sei og ikke minst innenfor rekelandingene.

- Det siste er jo meget gledelig etter at vi har hatt en negativ utvikling de siste par årene. Det er godt nytt for rekenæringa at interessen for å delta i rekefisket er økende som følge av gode fangstrater og gode priser. Oppgangen i rekefisket kom som bestilt for rekeflåten i og med at vi har hatt en nedgang i kvotene for de viktigste fiskeslagene, framholdt Caspersen.

De fleste piler opp

Styrelederen tok også for seg veksten i landingene fra den utenlandske flaten med en positiv utvikling i landet kvantum både av fisk og ikke minst reker,.

- Sammen med den positive prisutviklingen bidro dette til at totalverdien av de utenlandske landingene endte på nesten 2,2 milliarder noe som er 300 millioner eller 18 prosent høyere enn året for.

- Oppsummert kan man trygt si at driftsåret 2018 ble nok et fantastisk år for fiskerne som leverte gjennom Råfisklagets omsetningsordninger, fastslo styrelederen.

Utviklingen har fortsatt inn i 2019. Til tross for reduserte kvoter, har prisutviklingen sørget for en eventyrlig utvikling. I år har fiskerne i snitt oppnådd en pris på kroner 31,50 for torsken, mot 25,60 i fjor.