Fiskeridirektoratet, Tollvesenet og Skatt nord samarbeidet om kontrollen.

Den ble foretatt 29. februar i kommunene Balsfjord og Målselv. Etatene har i en årrekke samarbeidet om slike felles kontrollaksjoner.

- Felles kontroller er effektivt. Vi får en rask informasjonsutveksling og samme kontrollobjekt blir kontrollert for flere forhold samtidig. Vi setter derfor stor pris på det samarbeidet vi har med Tollvesenet og Fiskeridirektoratet, sier underdirektør Anita Dalheim, Skatt nord, i en pressemelding.

Føreren av en bil som ble stoppet, ville ikke oppgi navnet på selgeren av fisken han hadde i bilen, ikke annet enn av den var kjøpt på Senja. For Fiskeridirektoratet var dette en kontroll for avdekking av uregistrerte landinger/omsetning av fisk. Fiskeridirektoratets regionkontor i Troms vil følge opp saken.

Skatt nord hadde kontroll for å avdekke uregistrerte firma, uregistrerte arbeidstakere og uregistrert omsetning av fisk. Kontrollen resulterte i opplysninger som gir grunnlag for nærmere undersøkelser vedrørende uregistrert omsetning av fisk.

Tollvesenet hadde dieselkontroll av til sammen 67 kjøretøy, og avdekket én bil som brukte avgiftsfri diesel. Saken vil bli fulgt opp av Tollvesenet.