Det går fram av Sjømatrådets markedsrapport for 2015. Når vi kjøper sjømat i butikk kjøper vi oftest torsk, dernest laks, reker, makrell og sei. Laksen dominerer fortsatt i kategorien for fersk fiskefilet.

- I 2015 handlet hver nordmann totalt 17,72 kilo sjømat for å spise hjemme. Det er en liten nedgang på en prosent fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en trend vi har sett over flere år, hvor porsjonspakninger og renskåret filet gjør at vi tar med oss mer ren fisk og mindre skinn og bein hjem. Ser vi bare på fisk, uten å ta med skalldyr, så handler vi for to prosent mer enn i fjor. Den største veksten i hjemmekonsumet av sjømat ser vi innen fersk fiskefilet, sier Sara Møllebakken i Norges sjømatråd.

Fersk fisk øker mest

Fersktrenden fra 2014 fortsetter og vi kjøper nå med oss ni prosent mer fersk fisk fra butikken enn tidligere. Over halvparten av fisken vi tar med oss hjem er fersk. Nær en tredjedel av fisken er fryst, en tiendedel er hermetisert og kun fire prosent er røkt.

Innenfor fersksalget har ferdigpakket fiskefilet økt med 36 prosent i 2015. Også filet i løsvekt økte med 26 prosent, mens salget av ferske koteletter og fersk hel fisk går ned.

68 prosent av Norges befolkning kjøpte fersk fiskefilet i 2015. Det er en økning på ni prosent fra året før. Nordmenn handler også fiskefilet oftere enn tidligere.