Verdien falt med 34 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med mai i fjor, melder Norges Sjømatråd.

Volumet falt med 11 prosent

Storbritannia, Kina og Polen var de største markedene for fryst torsk i mai

Nedgangen for fryst torsk er drevet av en tilnærmet halvering av volumet til Kina. Det faller fra 2 100 tonn i mai i fjor til 1 200 tonn i år.

Storbritannia hadde størst verdivekst i mai, med en økning på 51 millioner kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Vekst for fryst torsk til Storbritannia

- Eksportvolumet til Storbritannia i mai endte på 1 900 tonn, noe som er 58 prosent høyere enn samme måned i fjor. Eksporten av både fryst hel torsk og fryst filet økte til Storbritannia i mai. Kun en måned tidligere har det blitt eksportert mer fryst hel torsk til Storbritannia i en enkeltmåned, og det var i oktober 2016, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges Sjømatråd.

Hittil i år har det blitt eksportert over 7 000 tonn fryst torsk til Storbritannia, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne tilsvarende volum etter årets fem første måneder.

Sterk posisjon i det britiske markedet

- Mai-tallene viser fortsatt en sterk etterspørsel etter norsk hvitfisk, og fryst torsk spesielt. Dette er en bekreftelse på det nære sjømatbåndet mellom Norge og Storbritannina og posisjonen til hvitfisk blant britiske forbrukere. En betydelig del av britenes favorittrett fish & chips lages med norsk fisk, sier Norges sjømatråds utsending til Storbritannia, Victoria Braathen.

Krevende tider

Hun understreker samtidig at det fortsatt er krevende tider for mange forbrukere på øyriket.

- Økte kostnader, kombinert med at briter jobber mer hjemmefra, betyr at det er flere spiseanledninger hjemme og derfor en mulighet for å utvikle sjømatkategorien gjennom produktutvikling og markedsføring, sier Braathen.