De siste 15 årene har det kun vært 50 publikumsobservasjoner av brugda, verdens nest største fisk. De fleste observasjonene skjedde i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele Norskekysten.

Nå ønsker Havforskningsinstituttet at de som måtte være så heldige å få øye på en melder fra. I løpet av de kommende årene skal havforskere fra Norge og Skottland lete etter disse sjeldne haiene langs norskekysten.

Historisk har brugda vært en tallrik art i norske farvann. Overfiske, pluss at den reproduserer seg i lavt antall har gjort at det nå blir sjeldnere og sjeldnere at det rapporteres at den er observert. Det nystarta brugdeprosjektet ved Havforskningsinstituttet skal samle informasjon om brugdas utbredelse langs norskekysten, og forskerne ønsker å fastslå hvordan det står til med brugdebestanden per i dag.

– Til tross for at dette er en stor hai, vet vi fortsatt svært lite om brugda, forklarer havforsker og prosjektleder Claudia Junge.

Junge forklarer at målet for prosjekt er å få bedre oversikt over fordeling og vandringsmønster gjennom årstidene.

– Når vandrer brugda og hvor overvintrer den?, spør hun. Hun sier videre at dette samarbeidsprosjektet skal finne ut om om Norskekysten inngår i brugdas vandringsruter.

– Vi håper at de som ser brugde rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted. Hvis du har vært så heldig og observert brugde, vennligst gi oss beskjed! legger marinbiolog Marlén K. Myrlund til.

For mer informasjon om brugde og annen bruskfisk, besøk temasiden om bruskfisk eller kontakt forsker Claudia Junge.