På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene, melder direktoratet på sine nettsider.

I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det i perioden den utvidete kontrollen foregikk registrert 37 brudd på regelverket. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har foretatt 40 ulike kontroller på fiskefeltene i Lofoten og Vesterålen og 18 av disse har ført til en eller annen form for reaksjon fra direktoratet.

Region Nordland har avdekket 26 brudd på regelverket der seks forhold resulterte i advarsler på stedet, mens 20 saker kan enten bli politianmeldt eller resultere i overtredelsesgebyr ilagt av Fiskeridirektoratet.

Mangelfull rapportering og brudd på landingsforskriften

De fleste av avvikene dreier seg om mangelfull fangstrapportering, brudd på landingsforskriften om veiing og adskillelse av fangst og manglende signering av sluttsedler. Kontrollene har også avdekket feil bruk av omregningsfaktor og brudd på journalplikten.

I noen tilfeller ble det avdekket at en annen enn eier sto om bord i fartøyer som fisket i åpen gruppe. Dette er brudd på deltakervilkårene og vil bli nærmere fulgt opp.

– Resultatene viser hvor viktig Fiskeridirektoratets tilstedeværelse og risikobaserte kontroll er. Det begås dessverre fortsatt lovbrudd, men vi fortsetter arbeidet for å ta dem som ødelegger for det store flertallet av lovlydige i fiskerinæringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruker analyse og ny teknologi

Den utvidete kontrollen har først og fremst vært gjennomført i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Inspektørene i Fiskeridirektoratet har vært til stede på fiskefeltene og på landanleggene.

– Vi er ikke spesielt ute etter å ta flest mulig, men at vi er synlige på havet og ved anleggene på land har nok ført til at vi har avdekket flere regelbrudd enn vi vanligvis gjør ved kontroll. Samtidig har økt synlighet på både hav og land forebyggende og preventiv effekt. Men det er viktig for meg å presisere at tilstedeværelse ikke er den eneste metoden Fiskeridirektoratet bruker for å jobbe mot fiskerikriminalitet. Direktoratet analyserer data, vurderer hvor risikoen for lovbrudd er størst og tar i bruk ny teknologi for å utøve en moderne ressurskontroll, sier Holmefjord.

God kommunikasjon

Å kommunisere med fiskerne og landanleggene har vært viktig i den utvidete kontrollen. En tydelig, men god tone vil kunne virke forebyggende. I mange tilfeller fungerer inspektørene fra Fiskeridirektoratet som rådgivere og meglere ved for eksempel redskapskonflikter.

– Tilbakemeldingene fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, region Nordland og region Nord er entydige på at god dialog er konfliktdempende. Dermed bidrar vi til større forståelse for regelverket og at vi i en del tilfeller hjelper til med å løse potensielle og reelle konflikter mellom ulike redskapsgrupper, spesielt i Lofoten der tettheten mellom de ulike redskapene er stor når aktiviteten er på det høyeste, sier Holmefjord.