Håper på ekstraomgang: Kystfiskarlaget ber fiskerne rapportere sine erfaringer med bruk av pingere i Vestfjorden