Dette melder Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding.

Sjømatklyngen Senja AS, en næringsklynge med 50 bedrifter innen fangst og fiskeri, sjømatindustri, havbruk, maritim ingrediensindustri, marin leverandørnæring samt salg, transport og eksport av sjømat, har fått innvilget kr 400 000 til prosjektet «Industri 2020». Gjennom prosjektet skal klyngen etablere robuste strukturer for å kartlegge, samle inn, formidle ut, dele og videreutvikle kompetansen som næringslivet i Senjaregionen har innen bearbeiding av råstoff og råvarer gjennom industriell produksjon.

Arena Fish 365 er tilknyttet Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe og representerer 80 % av Norges filetnæring. Klyngens mål å bli Norges største og sterkeste klynge innen foredling av hvitfisk, og har mottatt støtte på kr 400 000 til dette arbeidet.

Lakseklyngen SA har sin base i Vest-Finnmark, men har samarbeidspartnere og nedslagsfelt i store deler av Troms og Finnmark fylke. Til klyngens arbeid med bærekraftig næringsutvikling i marine næringer har fylkeskommunen innvilget støtte på kr 400 000.