– Prosjektet vil gi et bedre grunnlag for økosystemtilnærming til forvaltning av dette rike havområdet, sier prosjektleder Hein Rune Skjoldal.

Strategisk initiativ

Prosjektet er et såkalt Strategisk initiativ (SI). Det skal blant annet bygge på erfaringene fra økosystemtoktet som Havforskingsinstituttet og søsterinstituttet Pinro i Murmansk har gjennomført i Barentshavet i ti år for å kartlegge alt frå planteplankton til hval. I tillegg har forskerne registrert søppel og tatt prøver som analyserest med tanke på å finne ulike former for forureining, det være seg radioaktivitet, miljøgifter eller andre stoff som ikke hører hjemme i Barentshavet på naturlig måte.

Skjoldal sier at økosystemtokta har gitt havforskerne viktig kunnskap som også skal tas med i det nye prosjektet.

– Økosystemtoktet skal stå for hoveddelen av prøvetakingen i dette prosjektet. Samtidig skal vi videreutvikle selve toktet med utvidet prøvetakinger, sier han.