I en melding fra Andøya space center fremgår det at det vil bli skutt ut en rakett i tidsrommet 30. april til 2. og 3. mai. Kartet angir fareområdet, og utskytingen vil ifølge rakettskytefeltet mest sannsynlig finne sted den 30. april, i tidsrommet 08.00 til 18.00.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater: N69.17’40’’ - E16.01’11’’.

Rettvisende peiling: 290 grader-350 grader.

Sektorens lenge: 5 nautiske mil.