Kommunens fond fikk penger fra et rederi som frikjøpte seg fra leveringsplikten. Pengene brukte kommunen til fordele torskekvoter på lokale båter.

Den årelange krangelen om den såkalte Riston-kvota endte med at rederiet betalte 17,5 millioner kroner for å kjøpe seg fri fra leveringsplikten. Avtalen ble kritisert fordi rederiet slapp billig unna, men i dag sitter Hasvik-samfunnet igjen med fem fartøy rundt 50 fot, takket være fondet som Sørvær kystfiskeinvest forvalter.

Tidligere i høst gikk ordføreren i Hammerfest ut og foreslo å ta rettigheter fra trålere som ikke overholder leveringsplikten eller fryser fisken ombord, og gi kvoter til kystflåten mot leveringsplikt. Det er ikke ulikt det som har skjedd i Hasvik, skriver Finnmark Dagblad.

De fem fartøyene det her er snakk om, har kvote på tilsammen 758 tonn torsk. Betingelsen for tilskudd eller lån er leveringsplikt i Hasvik, og målet framover er å skaffe enda mer gjennom fondet.

– Dette viser med all tydelighet at tida er moden for å vurdere hvorvidt det er formålstjenlig for kystsamfunn at kvotene konsentreres på store trålere – og ikke heller overføres til kystflåten. Hasvikmodellen viser med all tydelighet at den største lokale ringvirkningen – både for lokalflåten, fiskeindustrien og samfunnet – oppnås ved å ha kvote fordelt på den lokale flåten – med lokale eire/drivere og lokal leveringsplikt, sier hasvikordfører Eva Husby til Finnmark Dagblad.