Det er næringsminister Trond Giske og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som står mot hverandre. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell skal avgjøre striden, melder kyst.no.

For mens handels og næringsminster Trond Giske vil tillate gruveselskapet Nordic Mining om å utvinne de 45 millioner tonnene rutilmalmen som finnes i Engebøfjellet står Berg-Hansen opp på sjømatsektorens vegne.

En utvinning av det etterspurte mineralet, som blant annet brukes til produksjon av proteser og legeringer for tannfyllinger, vil medføre at over 140 millioner kubikkmeter avgangsmasse skal deponeres på bunnen av Førdefjorden.

En eventuell deponing vil medføre at dybden i den rene Førdefjorden vil minke med150 meter. Stor usikkerhet på hva dette vil bety for oppdrettsvirksomheten og fjorden som gyteplass for torsk har gjort at en tillatelse foreløpig har blitt satt på vent.

Inntil et større faktagrunnlag kommer på bordet har faginstansene frarådet å gi Nordic Mining tillatelse til å starte utvinningen av mineralet som har en beregnet nåverdig til 4,2 milliarder kroner.