Kostnadspresset i oljebransjen er så høyt at oljeleting i Lofoten og Vesterålen bør droppes, sier Eivind Reiten, tidligere olje- og energiminister for Senterpartiet.

– Jeg er ikke blant dem som mener det haster med å åpne for oljeutvinning utenfor Nordland. Ikke på grunn av miljøaspektet, men fordi kostnadspresset er så høyt at disse ressursene med fordel kan vente, sier Reiten til Finansavisen.

Reiten mener kostnadspresset allerede har begynt å få alvorlige konsekvenser for hele bransjen, noe han mener undergraver lønnsomheten. Det hjelper ikke med mange nye og store funn de siste årene.