Forskningsprosjekt til 12 millioner skal sikre arbeidsplasser i Båtsfjord