Det sier leder Jan Fredriksen i Nordland fylkes fiskarlag. Han viser til saken i Kyst og Fjord som ble publisert tirsdag denne uka.

- Jeg skjønner ikke at han kan ta til inntekt at vårt fylkesårsmøte har sagt ja til strukturering. Det har vi ikke gjort, tvert imot, vi har sagt nei til strukturering av den minste flåten, sier Fredriksen til Kyst og Fjord.

- Ikke nok med at vi har sagt nei på fylkesårsmøtet. Forleden var det høring i Stortinget der vår nestleder Kjell Bjørnar Bakken gjentok dette budskapet. Som sagt, Reiten trenger vel en knagg å henge hatten på, slår Fredriksen fast.

Han forteller at flere av medlemmene i Fiskarlaget i Nordland har reagert og kontaktet ham etter at Reiten uttalte seg i Fiskeribladet, hvorfra vi siterte hans utsagn.

Dette er sitatet Fredriksen reagerer på:

- Signalene har vært entydige og vi merker oss at Norges Fiskarlags landsmøte ber oss vurdere alternativet med en mulig strukturering. Det skjedde med støtte også fra Nordland Fylkes Fiskarlag som kanskje har vært hardest imot en slik strukturering, sier Reiten til Fiskeribladet.

Reiten sa dette et halvt år etter at han tok æren for at det ikke ble lagt opp til strukturering i stortingsmeldingen om det framtidige kvotesystemet. Nå har han snudd helt om.

Jan Fredriksen sier at vedtaket gikk ut på at man kunne se på en sammenslåingsordning som vil kunne kompensere for at myndighetene nå vil kutte ut samfiskeordningen. I møtet sa man ellers klart nei til strukturering.

- Hvis det er slik at samfiskesjarken skal selges, så er man like langt. Hvis det nå blir strukturering, så forsvinner samfiskefartøyene permanent ut av fartøyregisteret. Da er det ingen vei tilbake, sier Fredriksen.

- Når det nå snakkes om strukturering av den minste flåten, så fremmes det ingen alternativer. Dessverre har ikke stortingsmeldingen om det framtidige kvotesystemet blitt det mange hadde håpet på. Det er en tverrfaglig enighet i næringen mot flere av momentene og vi klarer ikke å se det som ble lovet, nemlig at meldingen skulle bidra til å forenkle mye i fiskeriene.