Målt i mengde gikk eksporten ned med 23 prosent eller 10 366 tonn, og det er klippfisk av torsk som står for den største reduksjonen.

- I fjor på denne tiden var eksporten særdeles høy grunnet lagerflytting av klippfisk inn til EU, men ser man historisk på tallene er november en måned med salg på det jevne, sier Ove Johansen som er bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd.

Verdien av norsk klippfiskeksport var på 255 millioner kroner i november. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en reduksjon på 169,7 millioner eller 40 prosent. Det ble totalt eksportert 7 820 tonn klippfisk, 29 prosent mindre enn november i fjor.

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 121 millioner kroner, en reduksjon på 168 millioner kroner fra november i fjor. Prisen ble redusert med 12 prosent eller 5,33 kr/kg i samme periode. Verdien av klippfisk sei kom på 106 millioner kroner, noe som er 10 millioner kroner eller 11 prosent mer enn tilsvarende måned i fjor. Prisen ble samtidig redusert med 4 prosent.

Brasil var det største markedet og kjøpte klippfisk for 65,6 millioner kroner mens Portugal endte på 61 millioner kroner i november.