Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Etter å ha vært utredet gjennom flere tiår, konkluderte landsmøtet i Norges Fiskarlag i fjor høst med at organisasjonen bør kvitte seg med fylkes- og faglagene. Isteden vedtok man en tredeling; Nord-Norges fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag, og Fiskebåt.

Denne organiseringen kommer til å gi de tre lagene lik innflytelse. Det vil frata de nord-norske fylkeslagene et vesentlig antall delegater på landsmøtet.

Både Fiskarlaget nord og Nordland fylkes fiskarlag advarte på landsmøtet i Trondheim i fjor mot å fatte vedtak som ikke lar seg selge til grasrota i nord.

- Det vil være utrolig uheldig dersom det blir gjort et vedtak her i dag som gjør at vi på neste årsmøte i Nordland får stoppkortet. Det vil være det uheldigste som kan skje. Vi må unngå støy og bråk om de gale tingene, sa Jan Fredriksen fra talerstolen i Trondheim.

Før oppstarten av fylkesfiskarlagets møte i Bodø i dag sier Fredriksen at han ikke tør å spå hva forsamlingen vedtar om videre organisering.

- Misnøyen med det som skjedde på landsmøtet i fjor er fortsatt stor, og det er vanskelig å få nordlendingen til å bøye seg for noe de er misfornøyd med, slår han fast overfor Kyst og Fjord.

Enkelte lokallag, deriblant hans eget lag i Bø har sagt nei til forslaget til ny organisering.

- Flere andre lag har også sendt inn sine vedtak, men det er også mange som ikke har gjort det. Så jeg tør ikke å si hvilken veg årsmøtet går i denne saken, sier Fredriksen.

Dersom forslaget til ny tredeling av Norges Fiskarlag skulle bli nedstemt, og man fortsatt forholder seg til fylkes- og faglag. Er imidlertid Fredriksen åpen for at et Nord-Norges fiskarlag likevel blir en realitet.

- Selv om man skulle ende med at dagens organisasjonsstruktur opprettholdes, mener jeg det er en god idé at Nordland og Fiskarlaget nord slår seg sammen. Det vil gjøre oss mer slagkraftig og gi oss en bedre utnyttelse av lagenes ressurser, sier Fredriksen.