Det sier rådgiver Tor-Edgar Ripman i Norges Råfisklag til nettstedet fiskeribladet.no.

Så langt i år har det vært landet bare ca halvparten av kvantumet i forhold til fjoråret. Råfisklagets tall viser at 199 tonn ble landet i år fram til 15. mars, mens det i samme periode i fjor ble omsatt 399 tonn.

Fiskere har fått opptil 170 NOK/kg.

Den største krabben ligger den gjennomsnittlige prisen på 166 NOK/kg, mot ca 149 NOK i fjor. Ripman forklarer årsaken til prisstigningen:

– Vi ligger en del under fjoråret og det skyldes nok at det ble satt en foreløpig kvote i påvente av om Måsøy skulle innlemmes i fiskeriet. En del ventet med å starte opp og volumet er nok lavere av den grunn, påpeker rådgiver Tor-Edgar Ripman overfor nettstedet.