- Erfaringene med hvordan den klarer seg i de mest værutsatte delene av nordområdene vil i seg selv være et svar for prosjektet, sier prosjektleder Børje Edvardsen ved Andøya Test Center (ATC) til High North News.

Camcopter

Vidunderet heter Camcopter S-100, og i september besto den de første testene på hvordan en drone, et kystvaktfartøy og et bemannet helikopter kan fungere sammen. Denne gangen skal ATC undersøke om bruk av drone til søk og redning til havs vil fungere like bra utenfor Svalbard som det gjorde i Andfjorden og Vågsfjorden i september.

- Den andre operasjonstesten skal skje fra KV Svalbard den 26.-29. mars. Vi skal videreføre det som ble gjort i første gjennomføring; øve på deteksjon av gjenstander i havet, test av sensor, samt kapasitet når det gjelder både søk og redning og miljø og beredskap. Første faste av testen ble gjennomført utenfor kysten av Andøy. Nå skal dronen få prøve seg i langt mer krevende forhold, sier Edvardsen.

Formålet med prosjektet «VTOL UAS i Arktis» (Vertical Take-off and Landing Unmanned Aerial System) er å utforske bruken av droneteknologi til søk, redning og overvåkning i Arktis. Prosjektet er en del av tilskuddsordningen Arktis 2030. Det er Andøy kommune som står som oppdragsgiver, mens Andøy Test Center er prosjektansvarlig.

Du kan lese hele saken på High North News her.