Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF) lyste på nyåret ut flere prosjekter som har til formål å løse problemer knyttet til lakselusbehandling. Det ble gitt tilsagn til i alt 11 prosjekter innen fire ulike områder. Ett av disse handler om hvordan man kan hindre uakseptabel miljøpåvirkning ved bruk av medisin og kjemikalier.

FHF skriver på sine nettsider at NINA har blitt tildelt midler til å kjøre et prosjekt innen dette området.

- Cleansulf som har som mål å teste ut metoder for nøytralisering av hydrogenperoksid etter avlusning i fiskeoppdrett for å kunne redusere problematikken med mulig negativ påvirkning av hydrogenperoksid på marine organismer i miljøet. Per i dag eksisterer det ikke slike metoder. FHF har som målsetting å kunne bidra med kunnskap til å forebygge og ha kontroll på lakselus med minst mulig håndtering av laksen og en forsvarlig medikamentbruk. I tillegg er en viktig målsetting for FHF å bidra til å redusere næringens miljømessige fotavtrykk, skriver FHF på sine nettsider.

NIVA, ved prosjektleder Pernilla Carlsson vil lede prosjektet som vil pågå frem til begynnelsen av 2021.