Det er under halvparten av kvota for to år siden. Og går du ytterligere ett år tilbake, til 2011, var totalkvota av NVG-sild på tett oppunder en million tonn.

Ingen enighet

Som kjent kom ikke atlanterhavsstatene, Norge, Russland, EU, Island og Færøyene, fram til enighet om totaluttaket for inneværende år. Da var anbefalingene fra det internasjonale havforskningsinstituttet, ICES, på 619.000 tonn. Nå har altså havforskerne justert ned tallet med ytterligere 200.000 tonn, og foreslått et totalt uttak på 418.487 tonn for neste år.

Overfiske

Trolig vil 2013 munne ut i et overfiske på drøyt 70.000 tonn, ut fra summen av kvotene som hvert land har fastlagt for sitt eget fiske. Så langt har alle forsøk på å komme til enighet om neste års fiske strandet, og alt tyder på at landene igjen vil fastsette sine egne kvoter, som sammenlagt vil overstige forskernes anbefalinger med betydelige kvanta.

Havforskerne bekymret

ICES er bekymret, og påpeker at høstingen av denne bestanden ikke skjer i henhold til avtalt forvaltningsplan. Årsklassene etter 2004 har vært svake, og forskerne har lenge fryktet at gytebestanden vil komme ned på et føre-var-nivå i 2014/2015. Forventet gytebestand neste år vil være på 4,12 million tonn. Selv med et fiske i samsvar med forvaltningsplanen forventer forskerne at gytebestanden vil fortsette å avta de kommende år.

De fem partene ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi, og deretter en ny enighet om maksimal dødelighet i bestanden, et tall som skal ned når bestanden blir svak. Men når landene forlater forhandlingsbordet uten enighet om fordelinga, vil det være umulig å følge den fastsatte forvaltningsplanen, påpeker forskerne.