Åpen gruppe ble tildelt 4327 tonn hyse i år, men vil komme ut med godt under halvparten oppfisket kvantum. Per uke 49 stod det 2076 tonn igjen, og bare 54 tonn ble fisket denne uka.

Også bifangstordninga under 15 meter kunne gitt bedre utslag. Her står det 2600 tonn igjen, av en kvote på 4338 tonn.

Samtidig er både gruppekvoten for 11-15 meter, 15-21 meter og over 21 meter overfisket med drøyt 2000 tonn.