«Kystvakten får bedre skussmål enn øvrige kontrollmyndigheter når det gjelder fagkompetanse, men har de siste årene fått kapasiteten til havgående kontroll sterkt redusert. Utvalget stiller spørsmål ved om styringsstrukturen til Kystvakten legger til rette for at fiskerikontroll blir tilstrekkelig ivaretatt», heter det i rapporten, som ble lagt fram sist fredag.

NH90 og flere turister

Utvalget skriver at nedgangen skyldes at Kystvakten må bruke kapasitet på andre oppdrag, som militære oppdrag, søk- og redningsoppdrag og økt turistaktivitet i havområdene rundt Svalbard, samt innfasing av det nye kystvakthelikopteret NH90.

– Tidligere hadde Kystvakten egne helikopter som ble brukt i ressurskontrollarbeidet. Denne kapasiteten skulle erstattes av nye NH90-helikopter. Innfasingen har hittil ikke resultert i økt kapasitet hos Kystvakten, heller tvert imot, står det i rapporten.

​– Kystvakten brukte om lag 34 prosent av tiden til ressurskontroll i 2018. De har ikke registrert tidsbruk til fiskerikontroll systematisk tidligere, men opplyser i sitt innspill til utvalget at anslagsvis 70 prosent av tidsressursene gikk til ressurskontroll for ti år siden, heter det videre i rapporten.

Hull i besetningene

I en kommentar til Forsvarets Forum, sier sjef for Kystvakten, Ottar Haugen, at han ikke kan gå god for tallene til utvalget, men at det stemmer at de har mindre tid til rådighet til ressurskontroll.

Haugen forklarer at de ikke har like mye tid til ressurskontroll på grunn av andre oppgaver Kystvakten har i henhold til Kystvaktloven, dessuten har de hull i besetningene fordi mannskapene er på kompetansebyggende kurs og opplæring.

– Det er økte krav til mannskapene som følge av kystvaktloven. Det er også høyere krav til at kompetansen skal være formalisert, og at de derfor må dokumentere den. Vi bruker mye tid på å få folk inn og ut fra kurs, forklarer Haugen.