I anbudsdokumentene fra Samferdselsdepartementet står det tydelig at det er et ufravikelig krav at fartøyene i kystruten skal ha heis. Det kan i verste fall føre til at Hurtigruten ikke kan bruke MS Lofoten i ordinær hurtigrutetrafikk fra 2020, skriver NRK, som ikke har fått kommentar fra Hurtigruten om saken. Det begrunner selskapet med at de er inne i en prosess der de vurderer om de skal søke på det nye anbudet som gjelder fra 2020.

Det kreves blant annet at skipene i hurtigrutetrafikk skal være tilpasset rullestolbrukere. For å oppfylle kravene trengs det heis ombord. Men siden skipet er vernet av Riksantikvaren, så er det ikke sikkert Hurtigruten vil få tillatelse til å installere en heis.

– Det vil være et veldig stort inngrep. Siden det er trangt ombord må man bygge om veldig mye. Men man fjerner seg også fra den opprinnelige funksjonen som båten hadde, og de spesifikasjonene den var bygd etter, som var typisk for perioden, forklarer rådgiver hos Riksantikvaren, Haavard Stavaas.