Norge eksporterte 3.500 tonn snøkrabbe til en verdi av 593 millioner kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 246 prosent.

– Et eventyr i 2021

Verdien økte med 451 millioner kroner, eller 318 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor. USA, Danmark og Japan var de største mottakerne av snøkrabbe i første halvår.

– Snøkrabbe har vært et eventyr i 2021. Som følge av nedstengte restauranter i USA, startet dagligvarekjedene i landet å ta inn snøkrabbe. Dette har vist seg svært populært hos amerikanske konsumenter og har sendt både etterspørsel og priser i været. Når halvåret toppes med at juni er den beste enkeltmåneden vi har hatt, blir summen at 2021 blir året der snøkrabbe for alvor ble en art å regne med i norske farvann. Det eneste skåret i gleden er at norske fartøy nå har fisket stort sett hele kvoten, så eventyret må settes litt på pause resten av året, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Ørjan Kjærvik Olsen.

Økning i volum og verdi

Når det gjelder utviklingen i juni, viser eksporttallene en økning i både volum og verdi. Det ble eksportert 872 tonn kongekrabbe til en verdi av 169 millioner kroner. Det er en økning i volum på 131 prosent. Verdien økte med 117 millioner kroner, eller 227 prosent, sammenlignet med juni i fjor.