Selskapet som han eier nesten tre firedeler av, har nylig blitt straffet for ikke å ha levert fisk på anlegg i samsvar med sluttsedlene.

Selskapet har også måttet tåle kraftig kritikk for dumpingen av omlag fem tonn med fisk i Barentshavet i fjor. Denne saken er foreløpig under etterforskning.

I begge disse sakene har Aker Seafoods ment at slutninger ikke har vært trukket på riktig grunnlag.

Denne kritikken og reaksjonene har tydeligvis gått inn på hovedaksjonæren Kjell Inge Røkke.

Han foreslår nå følgende:

- At uavhengige observatører plasseres om bord og gir løpende rapportering på fangst og leveringsforpliktelser, og samtidig fører kontroll på sluttsedler og alle skjemaer, skriver han i et notat som blant annet har vært på trykk i Verdens Gang.