Den mye omtalte seismikkundersøkelsen som skulle foregå frem til 1. februar er nå avsluttet. Norges Fiskarlag krevde at undersøkelsen ble stoppet med bakgrunn i gytevandringen som er i gang for torsken.

Norges Fiskarlag sendte mandag 5. januar en henvendelse til Olje- og energidepartementet (OED) og Nærings- og fiskeridepartementet hvor det ble bedt om stopp i en seismiske undersøkelse som selskapet MAGSEIS var i gang med.

Norges Fiskarlag begrunnet det med at det er uheldig at det gjennomføres undersøkelser når fisken er i ferd med å starte gytevandringen

Norges Fiskarlag er nå orientert fra OED om at den seismiske undersøkelsen er avsluttet grunnet dårlig vær.