Det har blitt levert villfanget sjømat for over 13,5 milliarder hittil i år i Råfisklagets område. Uka som ligger bak oss er ifølge Råfisklagets ukesrapport som normal for årstiden, med en omsetning på 207 millioner.

Men når hele året summeres opp viser tallene en økt omsetning fra norske båter på hele 3,3 milliarder kroner mot samme tid i fjor. 2,2 milliarder av dette ligger på ferskt råstoff, mens 1,1 milliard ligger på frossen fisk.

En stor del av den økte omsetningen av frossen fisk skriver seg fra sluttspurten i 2021, der store kvantum fisk ble tatt i 2021, men er omsatt på begynnelsen av 2022.

Råfisklagets omsetning så langt i år kontra i fjor.