Kina, Japan og Hellas er de tre klart største skipsfartsnasjonene, etterfulgt av Norge og USA. Høyest markedsverdi i den norske flåten har offshoresegmentet, og det er kun USA som har høyere markedsverdi på sin offshoreflåte, skriver Rederiforbundet på sine nettsider.

Den norskkontrollerte utenriksflåten har de siste årene opplevd en god vekst i både antall skip og tonnasje, men fikk så en svak nedgang i antall skip gjennom året 2020. Men i tonnasje har flåten hatt moderat vekst. Per januar 2021 teller flåten totalt 1 783 skip med en samlet tonnasje på 51,1 millioner dødvekttonn.

- Økt tonnasje gir Norge større muskler i FN, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

- Stor nytteverdi for klyngen

– Utviklingen i NIS har vært positiv over flere år nå, noe som er svært gledelig. Dette er ikke bare viktig for oss, men for hele den norske maritime klyngen. Vi har en felles nytteverdi av at flagget vokser, både i form av økt kompetanse og økt innflytelse internasjonalt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Han forklarer at økt tonnasje gir Norge større muskler i FNs internasjonale sjøfartsorgan, IMO, både når saker skal fremmes og ikke minst når lovendringer skal ratifiseres.

– Vi ser nå vekst i både tank- og bulkflåten og det er veldig interessant. Det gir oss økt kompetanse og mer erfaring på denne type fartøy. For å være en god samarbeidspartner for den maritime klyngen, både nasjonalt og internasjonalt, er det viktig at vi har en variert flåte og brei kompetanse om de ulike flåtesegmentene, sier Alvestad.

Flere vil flagge hjem

Flere rederier har det siste året valgt å flagge hjem sine flåter til Norge, samt at flere nybygg blir levert til norsk flagg. På spørsmål i Rederiforbundets medlemsundersøkelse om det er aktuelt å flagge skip hjem i inneværende år, svarer medlemmene at potensialet er på over 60 skip. Det potensialet ønsker Sjøfartsdirektoratet å utnytte.

– Vi har mål om å være den foretrukne maritime administrasjonen, og i dette ligger det et krav om høyt servicenivå og ikke minst god dialog og samarbeid med våre kunder. Det er et stort fokus på dette på tvers av alle avdelingene i Sjøfartsdirektoratet - og vi får tilbakemeldinger fra næringen at vår 24/7-tilgjengelighet og faglige kompetanse er verdsatt, sier avdelingsdirektør i avdeling skipsregistrene, Elisabeth Hvaal Lingaas.