Dermed må Voldstad forholde seg til Høyesterettsdommen der de tapte mot staten.

Volstad vant både i tingretten og i lagmannsretten. I Høyesterett endte en avstemming mellom dommerne med 9–8 i statens favør. Dermed mener Høyesterett at daværende fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) hadde rett til å omgjøre to av Volstads kvoter, fra såkalte evige kvoter til kvoter som han må gi fra seg etter 25 år.

For et år siden opplyste Volstad sin advokat at dommen skulle ankes til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Nå er punktum satt i rettssystemet.