- Vi ønsker å vokse videre i kapasitet, samtidig som vi reinvesterer i sentralfryselageret til det beste for bedriften og fiskerihovedstaden Båtsfjord. Vi vet at sentralfryselageret er svært viktig for næringslivet i Båtsfjord, samtidig som man er viktig for og fortsatt kunne være en komplett fiskerihovedstad, skriver styreleder Geir Knutsen i en pressemelding.

- Utviklingen av selskapet i de senere årene har ført til at kundegruppen og omsetningen har vokst, skal vi fortsatt være en foretrukket samarbeidspartner, så må vi øke vår kvantitet på lagringsplass, samtidig som vi beholder fokuset på kvalitet.

25 % av torskelandingene i Råfisklagets distrikt, endte på to fryselager i Tromsø i 2016, dette er råstoff som burde kunne leveres nærmere fiskefeltene ved vårt sentralfryseanlegg i Båtsfjord.

- Vi utvider for å imøtekomme våre kunder, økt etterspørsel og for å vise at «Båtsfjord Havn er dog den beste», reklamerer styreleder og Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen.